Picture/Ref.DescriptionApplication
Ignition Coil:90048-52070-000
90048-52070-000
DAIHATSU CUORE II (L80, L81)
For use:
DAIHATSU
Ignition Coil:90048-52056
90048-52056

Ignition Coil

RLJ NO.: RC-2507

DAIHA CUORE III (L201) 0.8   1990-1994
Ignition Coil:90048-52109
90048-52109

Ignition Coil

RLJ NO.: RC-2505

USE WITH EXTERNAL RESISTOR
Ignition Coil:90048-52083-000
90048-52083-000

Ignition Coil

RLJ NO.: RC-2604

MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W)
MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W)
MITSUBISHI L 300 Flatbed/Chassis (P1_T )
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300)
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300)
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111)
More...
Ignition Coil:33410-50G10
33410-50G10
CHEVROLET METRO  1998-2000
DAIHATSU CHARADE CLS 1989
DAIHATSU CHARADE CLX 1989
DAIHATSU CHARADE SE  1990-1992
DAIHATSU CHARADE SX  1990-1992
More...
Ignition Coil:90048-52101-000
90048-52101-000

Ignition Coil

RLJ NO.: RC-2504

DAIHATSU
Ignition Coil:90048-52093-000
90048-52093-000
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300)
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300)
For use:
DAIHATSU
Ignition Coil:90048-52072-000
90048-52072-000
DAIHATSU CHARADE III Saloon (G102)
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102)
For use:
DAIHATSU
Ignition Coil:90048-52096
90048-52096

Ignition Coil

RLJ NO.: RC-2601

CHARADE       S/X 1.0     1987-1990
CHARADE       CX  1.3,16V   1988-1990
Ignition Coil:90048-52130
90048-52130

Ignition Coil

RLJ NO.: RC-9008K

 

DAIHATSU